Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji?

Pixabay

Na stranici Agencije za privredne registre (APR) u delu „Registri/ Udruženja/ Uputstva“ je objavljena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju.“

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o propisima koji uređuju rad i delovanje udruženja, zadužbina i fondacija, naročito o obavezi podnošenja finansijskih izveštaja (ili izjava o neaktivnosti) i obavezi udruženja da elektronski evidentiraju stvarne vlasnike u registrima koje vodi APR.

“U brošuri su navedene korisne informacije o tome gde se objavljuju javni konkursi za dodelu sredstava, ko pruža institucionalnu podršku ovim organizacija, gde mogu da potraže sredstva za finansiranje projekata, kako da ostvare saradnju sa organima uprave i kako da se uključe u proces donošenja odluka u zajednici”, navodi se na sajtu APR-a

Publikaciju je pripremila Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa projektom EU „Vidljivost i komuniciranje javne uprave“.

“APR želi da objavljivanjem vodiča pruži podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom u realizaciji pomenutog projekta, a svojim korisnicima želi da, na jednom mestu, pruži dragocene informacije od značaja za organizovanje i rad udruženja, zadužbina i fondacija”, navodi se na sajtu agencije.

Preuzmite PDF fajl

Brosura_Sta_bi_trebalo_da_znate_kada_osnivate_udruzenje__zaduzbinu_ili_fondaciju

Autor: eKapija, APR