Fond za inovacionu delatnost podseća predstavnike inovativnih preduzeća da mogu da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovacija. Za te programe javni pozivi otvoren je do 31. avgusta ove godine, prijave se podnose preko portala Fonda, a na današnjoj onlajn konferenciji objašnjeni su detalji i načini prijavljivanja.

Pexels

Kako je rečeno, Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Pojedinačno po projektu dodeljuje se do 80.000 EUR, a za sredstva u okviru ovog programa mogu se prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom srpskom vlasništvu i ne starija od pet godina, kao i timovi.

Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, čije trajanje je do godinu dana. Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Kroz Program sufinansiranja inovacija dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 EUR po projektu, a korisnici su mikro, mala ili srednja preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom registrovana u Srbiji.

Podrška omogućava preduzećima razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija sa visokom dodatom vrednošću i podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja postojećih inovativnih preduzeća, kao i uspostavljanje saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama.

Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća.

Projekti mogu trajati do dve godine i takođe mogu biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Za ovaj javni poziv sredstva su obezbeđena u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (po osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke).

Autor: eKapija