Kompjuter

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali najavio je da će e-fakture biti obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

Pixabay

Mali je na predstavljanju Predloga zakona o računovodstvu i Predloga zakona o reviziji kazao je da je cilj novog zakona  podizanje kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji, za podsticaj razvoju domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija.

Ministar je naglasio da ća pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge – u roku od tri godine od dana stupanja na snagu novog Zakona o računovodstvu biti u obavezi da usklade svoje poslovanje sa odredbama zakona.

„Biće definisana obaveza pravnih lica, odnosno preduzetnika da fakture kao računovodstvene isprave izdaju isključivo u elektronskom obliku. Pojednostaviće se procedura izdavanja faktura i skratiti vreme neophodno za obavljanje ovih poslova, a biće obezbeđen brži povraćaj PDV-a“, objasnio je Mali.

Ministar je dodao da će izmenama zakona o računovodstvu biti prihvaćene i preporuke MANIVALA (komitet Saveta Evrope koji okuplja eksperte koji procenjuju usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima da da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Izvor: novaekonomija.rs