Извор/Фото:ртвбисер,zabari.org.rs

Штаб за ванредне ситуације општине Жабари донела је закључак о спровођењу дезинфекције.

Дезинфекција ће се извршити 5. априла 2020. године у објектима Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа, на територији општине Жабари, као и свих Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) на целој територији општине Жабари.

Дезинфекција објеката Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа извршаваће се у преподневним часовима, док ће се дезинфекција јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) спроводити у поподневним часовима.

Дезинфекцију унутрашњих површина ће спроводити „РАЦОМ 92“ д.о.о. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, Пилота Михајла Петровића 79а, док ће дезинфекцију осталих површина спроводити Општина Жабари.