Izvor/Foto:rtvbiser,zabari.org.rs

Štab za vanredne situacije opštine Žabari donela je zaključak o sprovođenju dezinfekcije.

Dezinfekcija će se izvršiti 5. aprila 2020. godine u objektima Javnih, Zdravstvenih, Školskih i Predškolskih ustanova, na teritoriji opštine Žabari, kao i svih Javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara) na celoj teritoriji opštine Žabari.

Dezinfekcija objekata Javnih, Zdravstvenih, Školskih i Predškolskih ustanova izvršavaće se u prepodnevnim časovima, dok će se dezinfekcija javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara) sprovoditi u popodnevnim časovima.

Dezinfekciju unutrašnjih površina će sprovoditi „RACOM 92“ d.o.o. Preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz Beograda, Pilota Mihajla Petrovića 79a, dok će dezinfekciju ostalih površina sprovoditi Opština Žabari.