Dečji naučni kamp – DNK, u saradnji Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske – Kolegijum Hungarikuma i Centra za promociju nauke, će biti organizovan tradicionalno, četvrti put, od 17. do 21. januara. Baviće se društvenim i humanističkim naukama u virtuelnom prostoru.

Kroz petodnevni program kampa u januaru 2022. godine, tim predavača DNK pokušaće da otkrije kako se saznaje svet iz ugla pojedinca i ugla društva, kako svet funkcioniše.

Polaznici će se susresti sa pitanjima: „Šta je igra?“, „Gde stanuje moć?“, „Šta je dobro, a šta loše?“, „Šta psi mogu da nam kažu?“.

Kao i svake godine, sa decom će raditi dežurni naučnici koji će im pomoći da urone u psihologiju, filozofiju, sociologiju i druge srodne nauke, kao i naučni demonstratori sa kojima će deca lakše shvatiti nauku.

Dečji naučni kamp (DNK) osmišljen je kako bi deca u stimulativnom okruženju, u društvu vršnjaka, na zanimljiv i interaktivni način upoznala nauku. Petodnevni kamp svakodnevno obrađuje različite teme. Svakog jutra okupljanje na video pozivu će biti od 10 do 12 časova, kada je organizovano gostovanje naučnika koji se bave odabranom naučnom temom tog dana i razgovor sa njima.

Nakon toga slede razrađivanje ideja i priprema eksperimenata od strane naučnih demonstratora. Deca će u timovima, zajedno sa naučnim demonstratorima, pripremiti dnevne istraživačke zadatke i metodologiju istraživanja koju će koristiti.