Violina

David Ojstrah je jedan od najvećih virtuoza na violini. Sarađivao je sa velikim orkestrima i muzičarima iz celog sveta. Smatra se jednim od najznačajnijih violinista 20. veka.

Violina
Foto: RTV Biser

David Ojstrah je rođen u Odesi, 30. 09. 1908. godine. Među prvim je  sovjetskim umetnicima koji su dobili značajna međunarodna priznanja. Nagradu na Međunarodnom takmičenju u Poljskoj dobio je 1935. godine, a nešto kasnije u Briselu i poznatu nagrada „Izaj“.

Njegovu interpretaciju odlikovali su briljantna tehnika, lepi, kultivisani ton i izgrađen pogled na stilsko  tumačenje dela. U bogatom repertoaru sa podjednakim afinitetom izvodio je dela violinske literature baroka, klasike, romantizma, kao i dela  savremenih sovjetskih kompozitora.

David Ojstrah se bavio i pedagogijom i odgajio je čitavu plejadu sovjetskih violinista.

Preminuo je u Amsterdamu, 24. oktobra 1974. godine.