Vlada Srbije donela je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u 2023. godini.

Foto: Pixabay/472301

Reč je o Odluci o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je, kao i do sada, 20.000 evra.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u ovoj godini, može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u visini 50 odsto vrednosti radova, kao i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave, u visini 20 odsto vrednosti radova.

Takođe, može se ostvariti i za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti koju je procenio nadležni poreski organ, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Subvencija je moguća i za učešće u kupovini kuće ili stana na kredit, i iznosi 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava stambeni kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti, navodi Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.