Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju mesopusnu nedelju koja predstavlja pretposlednju pripremnu nedelju pred Uskršnji post, u toku koje je dozvoljena upotreba mesa. Ona se završava se Mesnim pokladama.

Foto: RTV Biser

U Mesopusnoj nedelji, Crkva se seća Strašnog Suda i toga dana se u hramovima čita Hristovo kazivanje o Poslednjem Sudu. Spasenje hrišćana zavisiće od njihovih dela, pored molitvenog i isposničkog života. Ova nedelja se sa pomenutom uspomenom slavila još u VI veku, o čemu nam svedoči kondak koji je napisao Sv. Roman Melod. Kanon Mesopusne nedelje napisao je Sv. Teodor Studit, u VIII veku.

Ova nedelja se zove i Zadušna nedelja, jer su u subotu uvek februarske zadušnice.