Rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu ističe danas. 17. maja.

Foto: RTV Biser

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Poreski obveznik – fizičko lice po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja plati pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze (iznos obaveze za poslednji kvartal iz rešenja za 2020. godinu).

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Autor: RTV Biser