Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, u proseku su povećane za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,8%. U 2022. godini u poređenju sa 2021. godinom potrošačke cene su u proseku povećane za 11,9%, navedeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
business, finance, success

Foto: Pixabay/geralt

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (3,5%), alkoholna pića i duvan (2,5%), arana i bezalkoholna pića (1,6%), oprema za stan i tekuće održavanje (1,3%), rekreacija i kultura (1,0%), restorani i hoteli (0,6%), zdravlje (0,2%) i komunikacije (0,1%).
Grupa Transport zabeležila je pad cena (-0,6%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.