Grad Čačak objavio je konkurs za kupovinu robota namenjenog Naučno tehnološkom parku u ovom gradu.

Foto: Pixabay

U pozivu za dostavljanje ponuda robot treba da zadovoljava sledeće tehničke karakteristike: dvoručni kolaborativni robot bude mase 38 kg, robotske ruke treba da imaju jednu integrisanu kameru, servo gripere i vakuumske hvataljke, integrisana DeviceNet M/S fieldbus komunikacija, integrisana digitalna DeviceNet IO kartica sa 8 ulaznih i 8 izlaznih signala, dohvat ruke robota je 559 mm, nosivost ruke robota je 500 grama,
preciznost ponovljivosti programirane pozicije je 0,02 mm, nivo zaštite IP 30, maksimalna brzina kretanja robotkse ruke 1,5 m/s, napajanje robotskog sistema 100-240 VAC, 50-60 Hz.

Pored toga, robot treba da zadovoljava i sledeće sigurnosne standarde: UL 1740, Robots and Robotic Equipmen,t ANSI/RIA R15.06, Industrial Robots and Robotic Systems, CAN/CSA Z434-14, Industrial Robots and Robot Systems -General Safety Requirements, CAN/CSA C22.2 No. 73-1953 (Reaffirmed 2013),
Construction and Test of Electrically Operated Machine Tools.