Leptiri naseljavaju planetu toliko dugo da je nemoguće zamisliti današnji svet bez njih, te je jako bitno podizanje svesti o njihovom očuvanju. 28. maj označen je svetskim danom leptira. 

Zanimljivo je da leptiri mogu da vide crvenu, žutu i zelenu boju i mogu da lete brzinom od 20 kilometara na čas, ali ne mogu da lete ukoliko im temperatura tela nije iznad 30 stepeni Celzijusa

Do sada je otkriveno više od 24 hiljada vrsta leptira.

Ornithoptera alexandrae je najveći leptir na svetu, a raspon njegovih krila dostiže i do 25 centimetara. Dok je najmanji leptir na svetu Brephidium exilis i raspon njegovih krila iznosi do 2,5 centimetara.