Grčka vlada se ozbiljno priprema za turističku sezonu, a prvi korak je podela zemlje na tri zone prema stepenu rizika od virusa. Zone su određene prema mogućnostima testiranja, kao i dostupnosti lekarske pomoći. Detaljan plan zona objavio je grčki „Elefteros tipos“.

Foto: Pixabay

Prva ili A zona niskog rizika (nivo 3) pokriva unutrašnjost grčkog kopna i Krit. Ovde su uračunata i neka ostrva Kiklada, odnosno svi oni koji mogu brzo (najviše u roku od dva sata) da pruže zdravstvenu pomoć. U ovoj zoni se nalazi sever Egejskog mora gde letuje najveći broj turista iz Srbije.

Druga ili B zona srednjeg rizika (nivo 2) obuhvata Santorini, Paros i Rodos, ali i ostrva na severu Egejskog mora koja već imaju „kovid krevete“.

Treća zona ili C zona visokog rizika (nivo 1) nalazi se u delovima zemlje gde postoji samo osnovna zdravstvena zaštita i nema bolnica u blizini. Na ovim mestima postoje pokretne bolnice, a doploviće i plutajuće EODY bolnice Nacionalne zdravstvene organizacije.

Hotelijeri su dobili Protokoli prema kojem bi trebali da se vladaju, a osnovna napomena je: Izbegavajte kontakt sa turistima uvek kada je to moguće!

Recepcija će biti odvojena staklenom ili pleksiglas barijerom. Preporučeno je da se čekiranje na recepciji radi onlajn, putem mobilnih telefona. Naime, turista stigne, uloguje se na bežični internet i – čekira. Doručak će biti podeljen na vremenske zone, pa će svaki turista dobiti termin kada će ići na doručak.

Restrikcije su u Grčkoj već počele da popuštaju, pa je tako dozvoljeno restoranima da otvore vrata. Feri-botovi primaju putnike, ali samo 50 odsto. Oni koji imaju kabine mogu da popune 55 odsto kapaciteta. Pre ulaska u brod svi putnici prolaze ispred termo kamera, brodovi su dezinfikovani, a posada sve vreme mora da nosi maske.

Stolovi u restoranima su udaljeni 170 santimetara, zaposleni nose maske, a za istim stolom ne sme da sedi više od šest osoba. Od 15. juna će biti dozvoljeno da se sedi i unutar restorana.

Ministarstvo zdravlja je uveliko počelo sa obukom zdravstva, zaposlenih u turizmu i obalskoj straži na grčkim ostrvima kako bi što brže i bolje reagovali kada turisti dođu u ovu zemlju.

Izvor: novosti.rs