U Opštoj bolnici u Požarevcu realizuje se treći projekat za kojoj su ovoj ustanovi odobrena sredstva iz IPA programa za prekograničnu saradnju sa Rumunijom.

Pexels

Reč je o unapređenju kontrole tumorske patologije, za koje su predviđena sredstva u iznosu od 896.331 EUR, od čega Evropska unija nepovratno daje 761.882 EUR.

Ovim projektom, koji će trajati 18 meseci, biće formiran zdravstveni specijalistički centar namenjen osobama sa dijagnozom kancera dojke i debelog creva. Projekat obuhvata i kupovinu opreme za odeljenje patologije, za osnovnu histološku obradu tkiva. Ciljevi njegovog sprovođenja jesu smanjenje stope mortaliteta, poboljšanje kvaliteta života pacijenata, kao i smanjenje troškova zdravstvenog sistema.

To će se postići kroz skrining i ranu dijagnozu, kroz postavljanje korektne kliničke dijagnoze i prevenciju komplikacija i recidiva.

Partner požarevačke bolnice u realizaciji projekta je Urgentni županijski klinički centar iz Temišvara.

 

Autor: eKapija