Библиотека Матице српске основана је 1826. године у Пешти. За јавност је отворена 1838. године. Фонд библиотеке формиран је и од поклоњених личних библиотека Платона Атанацковића, Атанасија Стојковића и Саве Текелије. Године 1864. на данашњи дан, библиотека је пресељена у Нови Сад.

Foto: Vikipedija

Од 1948. године постаје централна библиотека Војводине и почиње да прима обавезни примерак свих штампаних публикација из Србије. Kасније од 1965. године прима обавезни примерак и из целе Југославије. Библиотека Матице српске је, узимајући у обзир годину оснивања и континуитет фондова и делатности, прва јавна и научна библиотека у српској култури.

Од 2016. године, на свој дан 28. априла, библиотека додељује награду „Златна књига Библиотеке Матице српске”.

Izvor: Vikipedija