U cilju sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja zaposlenih i građana Gradska uprava Grada Požarevca će od srede, 18. marta rad sa strankama obavljati u terminu od 8 do 13 časova, uz prethodno obavezno zakazivanje termina putem elektronske pošte ili telefona i to prethodnog dana do 14 časova.

Za sve informacije i zakazivanje termina građani se mogu obratiti putem sledećih kontakt telefona i e mail adresa:

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Tel.012/539-638, e-mail : dzivanovic@pozarevac.rs

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Tel. 012/539-675, e-mail:  bkoci@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Tel. 012/539-676,  e-mail: marko.savic@pozarevac.rs

Tel 012/539-726, e-mail: mvasic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I ENERGETIKU

Tel: 012/539-740, e-mail: iperisic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE              

Tel. 012/539-649, e-mail: imanojlovic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-646, email: ruzica.stanojevic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Tel: 012/539-684, email: jbjelajac@pozarevac.rs

Tel: 012/539-716, e-mail: mrajkovic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

Tel: 065/89-18-295, e-mail: mdabic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Tel: 064/891-81-58, e-mail: nzivkovic@pozarevac.rs

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Tel:012/539-962, e-mail: sanja.ivkovic@pozarevac.rs

ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Tel:012/539-760, e-mail: bspasovic@pozarevac.rs

KOMUNALNA POLICIJA

Tel: 012/210-899, 064/897-58-29, e-mail: nlukic@pozarevac.rs

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tel: 066/187-378, e-mail: lvasic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-659, e-mail: ljmilivojevic@pozarevac.rs