У циљу спречавања ширења заразе и заштите здравља запослених и грађана Градска управа Града Пожаревца ће од среде, 18. марта рад са странкама обављати у термину од 8 до 13 часова, уз претходно обавезно заказивање термина путем електронске поште или телефона и то претходног дана до 14 часова.

За све информације и заказивање термина грађани се могу обратити путем следећих контакт телефона и е маил адреса:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Тел.012/539-638, е-mail : dzivanovic@pozarevac.rs

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тел. 012/539-675, е-mail:  bkoci@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Тел. 012/539-676,  е-mail: marko.savic@pozarevac.rs

Тел 012/539-726, е-mail: mvasic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕНЕРГЕТИКУ

Тел: 012/539-740, е-mail: iperisic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ              

Тел. 012/539-649, е-mail: imanojlovic@pozarevac.rs

Тел: 012/539-646, еmail: ruzica.stanojevic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Тел: 012/539-684, еmail: jbjelajac@pozarevac.rs

Тел: 012/539-716, е-mail: mrajkovic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Тел: 065/89-18-295, е-mail: mdabic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Тел: 064/891-81-58, е-mail: nzivkovic@pozarevac.rs

СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тел:012/539-962, е-mail: sanja.ivkovic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Тел:012/539-760, е-mail: bspasovic@pozarevac.rs

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Тел: 012/210-899, 064/897-58-29, е-mail: nlukic@pozarevac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Тел: 066/187-378, е-мail: lvasic@pozarevac.rs

Тел: 012/539-659, е-mail: ljmilivojevic@pozarevac.rs