Iz EPS Distribucije obaveštavaju korisnike da se odlažu radovi koji su najavljeni a bili su planirani za 17. i 18. mart 2020.