Данас се обележава међународни дан река и то је прилика да се бар једном годишње подсетимо на велики значај вода и њихову немерљиву вредност, али и на значај река уопште.

Србија је богата великим бројем језера и река, које представљају и чине њено природно богаство.

Реке Србије припадају сливовима Егејског мора, Јадранског мора и Црног мора, при чему су три реке пловне кроз читаву Србију, а то су: Дунав, Сава и Тиса. Реке које су делимично пловне су: Велика Морава и Тамиш. Дунав је најдужа река која тече у Србији, укупне дужине 588 км толико километара је пловно кроз Републику Србију, док сама дужина реке износи 2.783 км. Укупно 90 % од њеног тока припада речном сливу, што је задивљујући податак.

Вода је хемијски спој два атома водоника и једног атома кисика (Х2О). Ово је основна дефиниција воде уз коју стоји и објашњење да је постојање овог споја основни предуслов живота на нашој планети.

Србија је благословена великим природним богатствима, међу којима је и богатство река и подземних вода које нам осигуравају прегршт питке воде. Одговорност је на нама и зато се морамо понашати савесно према овом великом богатству.

 

Извор: Викишедија