Draga Jonaš je bila lektor i dugogodišnji spiker na Radio Beogradu. Kao najprepoznatljiviji spikerski glas ostala je upamćena kao neprevaziđeni primer tačne dikcije i pravilnog akcentovanja.

youtube.com

Draga Jonaš je rođena 10. septembra 1922. godine u Valjevu, u porodici Gospave i Bogoljuba Ilića, rodom iz Drlače u Azbukovici i ondašnjeg abadžije, trgovca i opštinskog dobošara. Rano je ostala bez roditelja i braće Dragutina i Dragoljuba, učitelja i pesnika, koji su prerano umrli. Osnovnu školu je učila u Valjevu, niže razrede gimnazije u Užicu i Valjevu, Državnu trgovačku akademiju u Beogradu. Drugi svetski rat je provela u Valjevu i Beogradu i bila je hapšena zbog sumnji da sarađuje sa partizanima i zatočena u zatvoru u Valjevu i logoru u Šapcu.

Posle rata izdržavala se raznim teškim poslovima i na nagovor rodbine, prvi put kada je učestvovala na audiciji za spikera na Radio Beogradu, nije primljena, ali je kasnije primljena i na radiju i televiziji provela ceo radni vek do penzionisanja, 1. januara 1985. godine. Uporedo je radila i na obučavanju stvaralaca radijskih programa da usavrše svoju govornu kulturu.

Za svoj rad je dobila brojne nagrade među kojima su i „Vukova nagrada” za 2004. godinu, za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke i „Zlatni mikrofon”, najviše priznanje Radio Beograda.

Preminula je 28. avgusta 2007. godine u Beogradu.

Izvor: Vikipedija