Gradska uprava Požarevca objavila je poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela. Novi objekat biće izgrađen na zemljištu koje je u vlasništvu kompanije Elias Eco, koja je ranije nameravala da tu izgradi spalionicu opasnog otpada.

Foto: Grad Požarevac/ Urbanistički projekat/ Aula

U objektu će se vršiti prijem, formiranje panela dimenzije pema želji krajnjeg kupca i prodaja. Tehnološki proces za obradu panela je sečenje na naručene mere, završna obrada i kontrola kvaliteta prema sertifikovanim standardima EU.

Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, čiji je obrađivač preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Aula iz Beograda, na zemljištu će se graditi portirnica, nova interna servisna saobraćajnica i objekat komercijalno-poslovnog sadržaja koji se funkcionalno sastoji od dve hale.

U prvoj hali se vrši prijem, kontrola i sortiranje panela, a nakon toga se premešta u drugu halu gde se nalazi proces za obradu panela je sečenje na naručene mere, završna obrada, kontrola kvaliteta i izdavanje krajnjem kupcu.

U drugoj hali se nalaze i prostorije osoblja, higijene i kontrole tehnološkog procesa. Na delu gde se odlažu paneli u vertikalne regale visina u hali je povećana na zahtev investitora.

Ukupna površina objekata je 1.425 m2.

Ispred objekta se nalazi manipulativni prostor za dostavna vozila dužine do 11m i parking prostor za minimun sedam personalnih automobila i pet dostavnih vozila.

Podsetimo u martu 2019. Grad Požarevac potpisao je sa direktorom kompanije Elias Eco Kun Young Parkom, Memorandum o saradnji sa ciljem da se u Požarevcu otvori pogon za uništavanje industrijskog i medicinskog otpada. Ipak, od izgradnje spalionice se prema svemu sudeći odustalo i to nakon što su se nevladine organizacije pobunile zbog ovog projekta jer je, kako navode, izgradnja fabrike za termički tretman opasnog otpada bila planirana u blizini silosa za hranu.

Izvor: eKapija