Od 1965. godine svakog 12. maja u znak sećanja na dan rođenja začetnice savremenog i profesionalnog polja  rada medicinskih sestara Florens Najtingejl, obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara.

Foto: Vikipedija / Florens Najtingejl

Florens Najtingel je rođena 12. maja 1820. godine u Firenci u Italiji. Školovala se u Nemačkoj, govorila je sedam jezika, interesovala ju je matematika, statistika i negovanje bolesnika. Nakon završetka školovanja prijavljuje se za odlazak u Tursku sa još 38 medicinskih sestara. Za vreme trajanja Krimskog rata istakla se svojom sposobnošću da organizuje vojne bolnice, što je rezultiralo značajnim padom smrtnosti među ranjenicima. Reforme koje je sprovela odnosile su se na organizaciju sanitetske službe, sprovođenje higijenskih mera i negu bolesnih i ranjenih. Neke od reformi koje je ona uvela i koje se i dan danas primenjuju su: obilaženje pacijenata noću, praćenje njihove bolesti, dokumentovanje podataka, itd. Izborila se da zanimanje medicinske sestre postane poštovano i cenjeno u svetu. 1860. godine je osnovala školu za medicinske sestre u bolnici Svetog Tome. Njene učenice su bile veoma tražene pa su otvarale škole u drugim zemljama. Preminula je 13. avgusta 1910. godine.

Povodom obeležavanja ovog značajnog dana, sestre u celom svetu svečanim tonom ističu svoju aktivnu ulogu u  zdravstvenoj zaštiti koja predstavlja osnov za zdravo funkcionisanje celokupnog zdravstvenog sistema.

Kontinuirano  usavršavanje, obrazovanje, profesionalnost, organizacija  i efikasnost  u radu  čine medicinske sestre veoma važnom karikom  u svim segmenta zdravstva.

Cilj kojem teže medicinske sestre je pružiti negu korisnicima zdravstvenog sistema po savremenim principima, usavršavanje i sticanje novih  veština  sledeći primer Florens Najtingel.

 

Izvor: Vikipedija