Zbog velikog broja izdatih opomena lokalna poreska administracija Grada Požarevca radiće sa strankama u subotu 23. septembra 2023. godine.

LPA POŽAREVAC

Foto: RTV Biser

Radno vreme u subotu je od 8 do 12 sati.