Milan Vujaklija je bio leksikograf i prevodilac. Ime Vujaklija je u Srbiji sinonim za rečnik stranih reči i izraza.

 

RTV Biser

Rođen je 28. novembra 1891. godine u Buhači.

Studirao je nemački jezik, književnost i filozofiju. Bio je vrstan prevodilac čuvenih filozofa i književnika, ali je najveći deo svog života posvetio leksikografiji.

Prvo izdanje „Leksikona stranih reči i izraza“ Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine.

Sinonim za naziv „Leksikona“ je samo prezime autora i kada se kaže „Vujaklija“ zna se da se misli na ovo kapitalno delo, možda najznačajnije delo srpske kulture.

Leksikon je prerađivan i dopunjavan više puta.

Bio je saradnik Instituta za srpski jezik SANU i jedan je od autora “Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika” SANU. Kao dobrovoljac učestvovao u Balkanskim ratovima i I svetskom ratu.

Milan Vujaklija preminuo je 1955. godine u Beogradu.

Izvor: remixpress.com