Vlada Srbije donela je Uredbu o ograničenju visine cene peleta, tako da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

 

Uredba je doneta na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacijama, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP „Srbijašume“.

Uredba je doneta radi zaštite energetske bezbednosti zemlje i biće na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu.