Predsednica Skupštine opštine Veliko Gradište Branislavka Šulović, zakazala je sednicu Skupštine opštine Veliko Gradište, koja će održati u velikoj sali Skupštine opštine, 1. juna sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu biće Predlog Odluke o lokalnim merama ublažavanja posledica nastalih usled pandemije izazvane virusom COVID-19,

Predlog Odluke o određivanju modela finansiranja potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Veliko Gradište,

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2020. godinu,

Predlog Odluke o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Veliko Gradište,

Predlog Odluke o davanju na korišćenje dela nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave,

Predlog Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene,

Predlog Odluke o oglašavanju na teritoriji opštine Veliko Gradište,

Predlog Odluke o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2020. godinu,

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Veliko Gradište,

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Veliko Gradište („Sl.glasnik opštine Veliko Gradište“, broj 11/2019),

Predlog Rešenja o razrešenju direktora JКP „Dunav Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište radi ispravke granica susednih katastarskih parcela, (Ugrinović Nikola),

Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište radi ispravke granica susednih katastarskih parcela, (Ćirković Milan),

Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište javnim nadmetanjem,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji programa poslovanja preduzeća JКP „Dunav Veliko Gradište“ za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Osnovne škole „Miša Živanović“ Srednjevo za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o prestanku funkcije i postavljenju Načelnika Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o razrešenju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o postavljenju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o razrešenju i postavljenju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja razrešenju i imenovanju članova Izborne komisije opštine Veliko Gradišteu stalnom sastavu,

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Miša Živanović“ Srednjevo,

Informacija – Odluka o privremenoj obustavi izvršenja budžeta,

Informacija – o radu Crvenog krsta Veliko Gradište za vreme vanrednog stanja,

Informacija – Ugovoru o donaciji.

 

Izvor: velikogradiste.rs