Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 1077, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 425.

Ilustracija/Pixabay

Prisustvo virusa COVID -19 potvrđeno je u:

– Ustanovi za decu i mlade “Sremčica“, Beograd;

– Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu;

– Radnoj jedinici “Pomoć u kući i nega“ pri Gerontološkom centru u Novom Sadu;

– OJ Dnevni boravak “Kornelije Stanković“ pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd;

– Prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Beograd;

– Domu za smeštaj odraslih i starijih “Sveti Trifun“, Železnik, Beograd;

– Domu za smeštaj odraslih i starijih “Terza Eta“, Priboj.

Dom za smeštaj odraslih i starijih “Doživeti stotu“, Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih “Stara pruga“, Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih “Radost“ u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje o zabrani rada Doma za smeštaj odraslih i starijih “Nada“, u Beogradu.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Izvor: minrzs.gov.rs