Vesti

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa COVID – 19 kod 669 korisnika i 398 zaposlenih. 

Ilustracija/Pixabay

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 1.260, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 520.

Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Doživeti stotu”, Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Stara pruga”, Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Radost” u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje o zabrani rada Doma za smeštaj odraslih i starijih ”Nada”, u Beogradu.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika. Od toga je: 56 Ustanova za odrasle i starije  (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 7 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 18 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 5 Ustanova za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 236, sa kapacitetom od 8.769 korisnika.

Izvor: minrzs.gov.rs

Najčitanije objave