Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u ovoj godini, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva za 2021. godinu.

Pixabay

Sredstva se dodeljuju za zaštitu šuma, pošumljavanje, negu šuma, gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena, šumskog sadnog materijala, edukaciju, razvojne projekte i ostale planove od opšteg interesa za šumarstvo.

Konkurs traje do 10. aprila.

Izvor: ekapija