Управа за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде расписала је конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у овој години, а у складу са Уредбом о утврђивању годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства за 2021. годину.

Pixabay

Средства се додељују за заштиту шума, пошумљавање, негу шума, градњу и реконструкцију шумских путева, производњу шумског семена, шумског садног материјала, едукацију, развојне пројекте и остале планове од општег интереса за шумарство.

Конкурс траје до 10. априла.

Извор: екапија