U septembru mesecu 2020. izdato je 2.478 građevinskih dozvola, što je za 10,8% više nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u septembru, 84,1% dozvola odnosi se na zgrade, a 15,9% na ostale građevine.

Ilustracija/Pixabay

Ako se posmatraju samo zgrade, 79,3% dozvola izdato je za stambene, a 20,7% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (72,0%).

Prema dozvolama izdatim u septembru 2020. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.710 stanova, s prosečnom površinom od 80,3m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 10,8% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 144,1 m², a 87,3% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 71,8 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u septembru 2020. iznosi 87,9% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 29,6% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Srednjobanatska oblast (24,1%), Sremska oblast (8,3%) i Nišavska oblast (5,5%), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 4,7%.

Autor: RTV Biser, Izvor: RZS