U svečanoj sali Skupštine opštine Veliko Gradište održan je skup povodom dodeljene godišnje nagrade za najbolju opštinsku upravu u oblasti transparentnosti i učešća javnosti u radu, za primer dobre prakse pod nazivom “ Uključivanje javnosti u proces izrade Odluke o budžetu za 2021. godinu“.

Foto: velikogradiste.rs

Upravo ova sredstva uložena su u renoviranje i adaptaciju svečane sale u kojoj su se okupili današnji učesnici.

“Na prvom nacionalnom godišnjem takmičenju u 2018. godini, opština Veliko Gradište osvojila je treće mesto. Tu se nismo razočarali i, naravno, motivisalo nas je da se prijavimo već popsle godinu dana i da unapredimo transparentnost rada lokalne samouprave i građansko učešće uvođenjem javnog budžetskog portala i inovativnim pristupom uključivanja mladih i đaka osnovnih i srednjih škola u javne rasprave o budžetu koje je sprovela Radna grupa za izradu budžeta.“, naveo je domaćin skupa, predsednik opštine Dragan Milić, pohvalivši rad ove grupe na terenu gde se pokazala velika podudarnost potreba građana sa planovima opšptine.

Nagrade za lokalne samouprave obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za program lokalne smouprave, u iznosu od po 2,3 miliona dinara, dok je dodatni nagradni fond od 1,8 miliona dodelila Stalna konferencija gradova i opšgina iz budžeta projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ sprovedenom u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i oscijalne uključenosti – Swiss PRO u saradnji sa Vladom Srbije, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnesrstvu sa SKGO. Deo sredstava u iznosu od 2,5 miliona obezbedila je i lokalna samouprava sa čime je ukupna investicija iznosila 6,6 miliona dinara.

Kako je najavio predsednik Milić, projektom MDULS-a odobrena su i sredstva od 8 miliona dinara za e-Skupštinu te je danas u opštini potpisan i ugovor kroz koji će u ovoj sali uskoro biti instalirana oprema kojom će biti unapređen rad Skupštine.

Kao najznačajniji rezultat projekta predsednik opštine je istakao uključivanje građana u kreiranje budžeta gde su bili u poziciji da kažu gde treba uložiti sredstva, da vide za šta izdvajaju svoj dinar kroz porez i budu zadovoljni realizacijom predloga.

“Nema tajni u budžetu – budžet treba da ide na sajt, narod – građani, poreski obveznici moraju budu informisani gde se troši novac i to uvek treba da bude dostupno.“, naglasio je Milić.

Prenevši srdačne pozdrave ministarke Marije Obradović, šef kabineta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Lovčanski podsetio je još jednom na uspostavljenje godišnje nagrade za najbolju lokalnu samoupravu.

“Namera je bila da se iz mnogih svakodnevnih aktivnosti koje sprovode JLS izdvoje nagrade i promovišu one koje posebnim primerom ukazuju na moguće pravce promene u oblasti dobre uprave“.

On je naglasio da je “bilo evdentno da je opština Veliko Gradište putem sprodedenog anketiranja i održavanjem sastanaka i sveobuhvatne javne rasprave omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces donošenja odluke o budžetu.

Lovčanski je izrazio zadovoljstvo kada se u ime ovog ministarstva prepoznaju rezultati kao što su oni u Velikom Gradištu koji su primer za sve ostale JLS, a posledice su zakonskih rešenja koje predlaže MDULS. Kako je rekao, svrha nagrade se ne ogleda samo u visini sredstava već se prestiž te nagrade ostvaruje kroz njenu jedinstvenost i konkurenciju velikog broja JLS koje prijavljuju svoje predloge čime demonstriraju napredak u određenoj oblasti.

Šef Kabineta ministarke MDULS najavio je i da će opština, kroz program “Partnerstvo za lokalni razvoj“ koji Ministarstvo sprovodi u saradnji sa UNDP , u 2022. godine rekonstruisati sistem javne rasvete, a koji se finansira i delom iz sredstava Evropske investicione banke. Tom prilikom stare svetiljke biće zamenjene novim na LED tehnologiji, kao i instalacije novih razvodnih tabli i sistema daljinskog upravljanja i nadzora i podešavanja na preko 4.500 punktova u 25 sela čime će se ostvariti pozitivan uticaj na životnu sredinu, smanjenje resursa za održavanje i uštedu u potrošnji električne energije za preko 50 odsto, ali i bezbednost građana i imovine te lokalni turizam.

Predstavnica Programa Swiss PRO i UNOPS Maida Jusufović istakla je da Vlada Švajcarske preko 20 godina pomaže razvoj Srbije i jedna od prioritetnih oblasti je dobro upravljanje sa ciljem da se gradovi i opštine podstaknu da aktivno unapređuju usluge koje pružaju građanima te da je opština Veliko Gradište istaknut primer i partner tog programa na ovom putu.

Kako je rekao Neven Dobrijević, predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) “transparentnost i odgovorno upravljanje poverenim sredstvima, ne samo javnim, od krucijalne je važnosti u svakom radu zato jer je tu bitno poverenje, eliminacija potencijalne korupcije kao i planiranje daljeg razvoja svake LS“, istakavši da planiranje tereba da bude na nivou zajednice, a ne pojedinaca kao i da je važno da se javnost ne uključuje samo u procesu planiranja već i u izvršenju budžeta.

Čestitajući opštini Veliko Gradište na uspehu, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk istakao je kako je ovo pravi primer kako jedna opština može da različite projekte i različite inicijative uveže u jedan pun dobitak. On je dodao i da je opština jedna od prvih 10 koje je u prvoj fazi krenula da otvara Budѕetski portal što je pokazalo nameru da transparentno upravlja sopstvenim finansijama što je i dovelo do toga da dobije prvu nagradu u ovoj kategoriji.

“To je svakako, nešto što mi želimo da promovišemo kao organizacija koja okuplja opštine – kako se može, iz faze u fazu, iz različitih projekata dobiti zajednički dobitak.“.

Uz prateću video prezentaciju, predstavnica opštine Veliko Gradište i član Radne grupe za izradu budžeta Dajana Stojanović predstavila je glavnerezultata Transparentnosti i uključivanja javnosti u radu lokalne samouprave. Kako je, između ostalog navela, proces participativnog budžetiranja sastojao se iz tri faze: feze obaveštavanja javnosti o procesu, faze uključivanja građana u proces i faze obaveštavanja javnosti o sprovedenom procesu sa namerom opštine da u toku samog procesa ostvari direktan kontakt sa što veći brojem građana radi što veće transparentnosti i predstavljanja na što jednostavniji način.

Tekuće i nove planove opštine Veliko Gradište predstavio je predsednik Skupštine opštine Veliko Gradište Vladimir Štrbac: “Osnovni cilj je da se obezbedi socijalni napredak, smanjenje siromaštva, pružanje kvalitenog obrazovanja i zdravstvene zaštite. ‘Jednaka mogućnost za sve’ je naš moto, ovog grada.“, naglasivši da su sa tim ciljevima ussaglašeni i svi ključni infrastrukturni projekti i kreiranje budžeta. On je ovom prilikom pomenuo najznačajnije projekte kao što su rekonstrukcija Ramske tvrđave, izgradnja sportske hale na Srebrnom jezeru, putna i komunalna inforastruktura dok su trenutno u realizaciji projekti izgradnje pristana u Ramu kao i rekonstrukcija šetne staze, a u planu izgradnja šetno-biciklističke staze Ram-Zatonje, izgradnja poluolimpijskog zatvorenog bazena i turističkog aerodroma na Srebrnom jezeru, rekonstrukcija trga i glavne ulice te izgradnja marine i jedriličarskog centra.

Kako je napomenuo Štrbac, privatna ulaganja u izgradnju smeštajnih kapaciteta i pratećih sadržaja su višemilionska, a Opštinska uprava to podstiče sa 30 odsto umanjenja za ulaganje u turizam i povezane delatnosti. Takođe, tu su i podsticajne mere u poljoprivredi, izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda i nedostajuće kanalizacione mreže u gradu, ali i četiri sela. Vrši se i unapređivanje grejanja u školama i sportskoj hali.

Pomeniti su i kapitalni projekti od kojih su najznačajniji izgradnja vodovoda i kanalizacije oko Srebrnog jezera, sanacija nesanitarne deponije, čišćenje Srebrnog jezera kao i rešavanje pitanja vodosnabdevanja i upravljanja otpadnim vodama na teritorije opštine Veliko Gradište. REkonstruisan je Dom zdravlja, nabavljena oprema, nameštej, nov rendgen, četiri portabl ultrazvučna aparata, statični 3D UZ i digitalni kolposkop, a u toku je jedini skrining karcinoma štitne žlezde u Srbiji. Izgrađene su i fudbalske svlačionice i izvršena dogradnja dečjeg vrtića.

U okviru usluga “servis građana“ trenutno se u Velikom Gradištu, preko Dobre uprave, realizuje e-Skupština, upravljanje javnom imovinom, razvijen je GIS sistem, aplanira se i uvođenje “jedinstvenog upravnog mesta“, napomenuo je predsednik Skupštine, zahvalivši svima koji su pružili pomoć u realizaciji.

Prisutnima se obratila i Bojana Gašić Praštalo, menadžerka projekta ispred SKGO, priznanje za dobijenu nagradu i dvogodišnju saradnju sa opštinom Veliko Gradište, a pre svega Odeljenjem za finansije, što je značajno doprinelo da se realizuje i druga faza projekta u periodu 2019-2022, uz podršku UNDP i SIDA.

Budžetski portal opštine Veliko Gradište predstavila je Jelena Pantić, rukovodilac Odeljenja za finansije, zahvalivši se na podršci Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Stalnoj konferenciji gradova i opština, donatorima, rukovodstvu opštine kao i Radnoj grupi za izradu budžeta.

Počasni gost ovog skupa bio je dosadašnji generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić kojem je, ovom prilikom, predsednik opštine Dragan Milić zahvalio na dugogodišnjoj saradnji koja se odvijala na obostrano zadovoljstvo i koje je rezultiralo brojnim uspešno realizovanim projektima što je potvrdio i Staničić rekavši da će SKGO nastaviti u istom smeru, još bolje i brže nego što je do sad radila i zahvalivši ujedno na uručenom poklonu.

Svečanom skupu su prisustvovali i zamenici predsednika opštine i predsednika Skupštine, načelnica Opštinske uprave, opštinski pravobranilac kao i članovi Radne grupe za izradu budžeta opštine Veliko Gradište.