Tokom novembra meseca počeće zamena i postavljanje novih tabli sa nazivima ulica i kućnim brojeva na teritoriji opštine Malo Crniće.

Foto: RTV Biser

Tim povodom potrebno je:

– da građani OMOGUĆE PRISTUP OBJEKTIMA na kojima se vrši postavljanje tabli, licima zaduženim za postavljanje tabli koji su u radnoj odeći sa vidno obeleženim logom preduzeća „Epoha“ i koji će posedovati ovlašćenje za obavljanje usluga

-svako skidanje, uništavanje ili narušavanje izgleda table sa kućnim brojem kao i onemogućavanje postavljanja table sa kućnim brojem na objektu predstavlja prekršaj prema članu 35. Zakona o registru prostornih jedinica i Adresnom registru