U avgustu mesecu 2022. izdato je 2 562 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 9,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Three Yellow and Red Tower Cranes Under Clear Blue Sky

Foto: Pixels

Od ukupnog broja dozvola izdatih u avgustu, 79,2% dozvola odnosi se na zgrade, a 20,8% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 80,3% dozvola izdato je za stambene, a 19,7% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (71,0%).

Prema dozvolama izdatim u avgustu 2022. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 4 136 stanova, s prosečnom površinom od 70,2 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 8,0% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 151,6 m², a 90,9% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 61,6 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u avgustu 2022. iznosi 85,5% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 26,3% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Severnobanatska oblast (18,6%), Rasinska oblast (15,0%), Sremska oblast (6,1%), Južnobačka oblast (6,0%) i Šumadijska oblast (5,3%), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 3,4%.

Izvor: RZS