Zaraženim područjima proglašeni su Bare, Beranje, Sirakovo i Majilovac, Kurjače i Sirakovo.

Pixabay

Uprava za veterinu je poslednjeg dana 2021. godine donela rešenje o proglašenju zaraženih i ugroženih područja od svinjske kuge u okrugu i merama za njeno suzbijanje.

Područja sela Bare, Beranje, Sirakovo i Majilovac u krugu od 3 kilometra proglašena su zaraženim područjem. Inače, ova sela opštine Veliko Gradište već su bila u zoni ugroženih područja.

Područja susednih naselja Kurjače, Biskuplje, Popovac, Đurakovo, Kisiljevo, Topolovnik, Desine, Kamijevo, Pečanica, Ljubinje (opština Veliko Gradište); Smoljinac, Šapine, Malo Gradište (opština Malo Crniće); Kasidol, Trnjane, Nabrđe, Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac (opština Požarevac) koja se nalaze izvan područja koje je proglašeno zaraženim, a čije se granice naselja naslanjaju na granice zaraženog naselja proglašavaju se ugroženim područjem visokog rizika od zarazne bolesti.

Na zaraženom području radi suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja na gazdinstvima sprovodiće se sledeće mere:
– popis svih gazdinstava na kojima se drže svinje kao i obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja;

– eutanazija svih svinja na zaraženom gazdinstvu i neškodljivo uklanjanje leševa;

– zabrana držanja i ispuštanja domaćih svinja na otvorenom prostoru;

– zabrana premeštanja i prevoza svinja;

– zabrana ulaska i izlaska drugih domaćih životinja na i sa gazdinstava;

– prijavljivanje bez odlaganja svake obolele i uginule svinje;

– zabrana organizovanja sajmova,izložbi i stočnih pijaca;

– zabrana premeštanja svinja sa gazdinstava na kome se drže dok ne protekne najmanje 40 dana od sprovedenih mera,osim u hitnim slučajevima,uz odobrenje veterinarskog inspektora;

– klanje za sopstevene potrebe dozvoljeno uz predhodnu najavu 24 časa pre klanja nadležnom veterinaru, obezbeđivanja posebih uslova i pooštrenih mera,uz uzorkovanje uzoraka radi analiza na aks. Meso svinja zaklanih na gazdinstvu se ne može koristiti niti otuđivati do dobijanja rezultata ispitivanja na aks;

– zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja;

– primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva;

– zabrana upotreba pomija u ishrani svinja;

– zabrana ponovnog naseljavanja svinja na gazdinstvima gde je izvršena depopulacija u periodu trajanja mera na području proglašenim zaraženim.

Na ugroženom području sprovodiće se sledeće mere:

– popis svih gazdisntava na kojima se drže svinje, obeležavanje i registracija neobeleženih svinja;

– zabrana premeštanja i prevoza svinja;

– zabrana ulaska i izlaska na i sa gazdinstva svim životinjama;

– zabrana organizovanja sajmova, izložbi i stočnih pijaca;

– prijava ,bez odlaganja svih obolelih ili uginulih svinja;

– zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva dok ne protekne najmanje 30 dana od sprovedenih mera;

– klanje svinja za potrebe domaćinstva uz najavu 24 sata pre nadležnom veterinaru, obezbeđivanjem pooštrenim biosigurnosnih mera i uzimanja uzoraka radi ispitivanja na aks, kao i zabrana korišćenja mesa zaklanih svinja do dobijanja rezultata analiza;

– zabrana prometa semene, jajnih ćelija i embriona svinja;

– zabrana korišćenja pomija u uishrani svinja;
– primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva.