Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april, obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promene ekološke svesti.

Pixabay

Dan planete Zemlje prvi put je obeležan 22. aprila 1970. godine u SAD-u. .Ovaj datum je službeno prihvaćen kao Dan planete Zemlje na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. god. u Rio de Žaneiru. Na toj Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika vlada, kada je i usaglašen dugoročni program za promociju održivog razvojaplanete Zemlje.

Povećanje broja stanovnika na Zemlji i industrijalizacija dovele sudo zagađenja vazduha, zemlje i vode. Sve veći problem su i nehigijenske divlje deponije. Poslednjih stotinak godina planeta Zemlja doživela je veće zagađenje nego milionima godina unazad. Neodgovorno ljudsko ponašanje dovelo je do klimatskih promena, do efekta staklene bašte, do globalnog zagrevanja, do nestajanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta sa lica Zemlje.
Ekološki problemi na našoj planeti danas su mnogo veći nego pre 41 godinu kada je počelo obeležavanje ovog dana. Ako čovek ne posveti potrebnu pažnju očuvanju i zaštiti životne sredine i održivog razvoja, ako i dalje nastavi sa neodgovornim ponašanjem, doći će u situaciji da se zatrpa i uguši u sopstvenim otpadnim materijama. S jedna strane sve veće količine otpada u životnoj sredini, a s druge strane neracionalno korišćenje prirodnih bogatstava prete da ljudski rod doživi samouništenje.
Zato je Dan planete Zemlje podsticaj 
sledećim ljudskim aktivnostima:

  • stvaranje uslova za održivi razvoj
  • očuvanju bioloških raznovrsnost- štedljivo korišćenje prirodnih resursa
  • korišćenje onih izvora energije koje mogu da se obnove
  • pravilno odlaganje smeća i korišćenje sekundarnih sirovina reciklažom
  • borba protiv svih faktora koji štetno utiču na klimatske promene i dr.

Dan planete Zemlje je prilika da svaki građanin razmisli o svom ponašanju prema Zemlji, i da doprinese da Zemlja bude čistija i lepša. Samo zdrava i čista životna sredina može nam pružiti kvalitetniji život. Zajedničkim snagama treba da se podigne svest o potrebi zaštite životne sredine i odgovornog ponašanja.

Izvor: Vikipedija