Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana. Кampanja ima za cilj da različite ciljne grupe upozori na zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i podstakne donosioce odluka da usvoje delotvorne mere, zasnovane na dokazima, kojima se smanjuje upotreba duvana.

Foto: ZZJZP

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana je: „Zaštita mladih od manipulacija duvanske industrije i sprečavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima.”

Ove godine cilj globalne kampanje povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana je osnaživanja mladih i njihovo uključivanje u borbu protiv taktika duvanskih i drugih industrija koje imaju za cilj privlačenje novih generacija korisnika duvana i nikotina.

Ciljevi ove globalne kampanje su:

  • Razotkrivanje mitova i marketinških i drugih taktika usmerenih na mlade, uključujući uvođenje novih proizvoda atraktivnih karakteristika kao što su razne arome;
  • Edukovanje mladih o taktikama i načinima duvanske i povezanih industrija za privlačenje sadašnjih i budućih generacije da koriste duvan i nikotinske proizvode.
  • Osnaživanje „influensera” tj. uticajnih pojedinaca na različitim mestima uključujući društvene mreže, kako bi oni doprineli zaštiti mladih i podstakli ih da se uključe u razotkrivanje i borbu protiv taktika najvećih duvanskih industrija.

Taktike za privlačenje novih korisnika duvanskih i nikotinskih proizvoda:

  • Upotreba ukusa koji su privlačni mladima u duvanskim i nikotinskim proizvodima, poput ukusa trešanja, žvakaćih guma i bombona, što doprinosi potcenjivanju zdravstvenih rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda i podstiče mlade da počnu da ih koriste;
  • Atraktivni i moderno dizajnirani proizvodi (npr. proizvodi u obliku USB-a ili slatkiša);
  • Promocija proizvoda ukazivanjem na njihovu manju štetnost u poređenju sa konvencionalnim cigaretama, u odsustvu objektivnih naučnih dokaza koji potvrđuju ove tvrdnje;
  • Sponzorstva slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje sponzorisanih događaja i takmičenja na kojima se promovišu duvanski i nikotinski proizvodi;

Marketing na prodajnim mestima uključujući postavljanje duvanskih/nikotinskih proizvoda na mesta vidljiva deci, a u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih pića, kao i davanjem premija prodavcima kako bi se osiguralo da se njihovi proizvodi prikazuju na način da ih uoči što više mladih osoba;

Prodaja cigareta na komad i drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda (na primer u blizini škola), što čini da duvanski i nikotinski proizvodi budu dostupniji i pristupačniji školskoj deci;

Indirektni marketing duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn-striming sadržajima;

Automati za prodaju duvana na mestima koja posećuju mladi, sa atraktivnim reklamama, čime se u mnogim zemljama zaobilaze propisi kojima se reguliše reklamiranje i prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;

Pokretanje sudskih sporova namenjenih slabljenju mera kontrole duvana, uključujući slikovna upozorenja na paklicama cigareta, izlaganje proizvoda na mestima prodaje i ograničavanje dostupnosti duvanskih i nikotinskih proizvoda deci (na primer zabrana prodaje i reklamiranja duvanskih proizvoda u blizini škola).

Zavod za javno zdravlje Požarevac, zajedno sa domovima zdravlja Braničevskog i Podunavskog okruga, kao i uvek do sada, podržava i organizuje kampanju povodom Svetskog dana bez duvana.

Naš zajednički cilj je da se, kao i svih prethodnih godina, intenziviraju zdravstveno vaspitne aktivnosti koje su usmerene na prepoznavanje negativnih zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posledica koje izazivaju duvanski proizvodi. Očekujemo od roditelja i svih članova zajednice da preduzmu mere kojima će promovisati sopstveno i zdravlje svoje dece čuvajući ih od štete koju izaziva duvan.

Izvor: ZZJZ Požarevac