Ukoliko niste znali, ljudski organi u proces starenja ne ulaza istovremeno. Naime, pojedini organi počinju da stare veoma rano, dok drugi stare dosta sporije.

Foto: Pixabay

Naučnici ističu da se biološko starenje prvo primećuje na koži i da se ono ne podudara sa starenjem drugih organa.

Naime, pluća počinju da stare nakon navršenih 20 godina, a to se ispoljava usporenim smanjivanjem kapaciteta. Kod pojedinih osoba, već u 40. godini života, vidljivi su znaci gubitka daha, što se najčešće dešava usled delimičnog ukrućivanja mišića i rebara.

Sa 20. godina počinje da stari i mozak. Od početnih 100 milijardi neurona, do 40. godine izgubimo 10.000 neurona, dnevno! Ovaj proces utiče na pamćenje, koordinaciju i celokupno funkcionisanje mozga. Dolazi do propadanja međućelijskog prostora, jer se onemogućava normalan protok informacija na međućelijskom nivou u mozgu.

Dok koža počinje da stari posle 25. godine života, mišići gube na snazi od 30.

Kosa gubi kvalitet nakon 35., zubi od 40., a oči i srce počinju da stare nakon navršenih 40. godina.

Bubrezi i prostata počinju da stare oko 50.

Kada su ženske grudi u pitanju, nakon 35. počinju da se smanjuju i gube na punoći, dok se areole oko bradavica šire.

Čulo sluha slabi od sredine pedesetih, dok čulo mirisa i ukusa počinje da se gubi od 60. godine.

Glas počinje da stari od 65., a prepoznaje se po tome što postaje tiši i hrapaviji.

Mokraćna bešika počinje da stari nakon 65. godine, dok je jetra najdugovečnija. Naime, ona počinje da stari sa navršenih 70 godina.

Izvor: edukacija.rs