Osnovica za određivanje visine novčane socijalne pomoći, usklađena sa inflacijom u prethodnih šest meseci, od 1. aprila iznosi 9.580 dinara, odredio je Ministar za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Foto: RTV Biser

Socijalna pomoć za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, iznosi 9.580 dinara. Za svaku narednu odraslu osobu u porodici novčana pomoć iznosi 4.790 dinara.

Za dete do 18 godina socijalna pomoć iznosi 2.874 dinara.

Prema prethodom rešenju Vlade, od 1. oktobra 2021. godine osnovica za utvrđivanje visine novčane socijalne pomoći iznosila je 9.115 dinara.