Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojima se od 1. januara 2022. godine povećava roditeljski dodatak za prvo dete na 300.000 dinara.

Foto: Pixabay

Novo pravo je i pravo na početna sredstva za izgradnju i učešće u kupovini porodične stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

„Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, kao i da prvi put stiče stan na teritoriji Srbije“, rekao je u raspravi ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović.

On je naveo da pravo može da ostvari i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca ako je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije.

U slučaju smrti majke, pravo može ostvariti otac deteta, dodao je Dmitrović.

Prema njegovim rečima, od 1. januara 2022. godine zaposlene žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini od pet prosečnih zarada u Srbiji na dan otpočinjanja odsustva.

Ratko Dmitrović prihvatio je danas amandmane na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost kojima se utvrđuje pravo na jednokratnu pomoć od 100.000 dinara za drugo i treće dete.

Poslanica SNS Milanka Jevtović Vukojičić, koja je predsedavala sednici Odbora, rekla je za Tanjug da ostaje pravo koje majke ostvaruju za drugo dete da u periodu od dve godine dobijaju pomoć od 10.000 dinara, odnosno po 12.000 dinara u narednih 10 godina.

Ona je navela da će majka koja rodi dvojke dobiti jednokratnu pomoć od 400.000 dinara, odnosno za trojke 500.000 dinara.