Sistemska deratizacija (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji Grada Požarevca sprovodiće se od 24. oktobra do 07. novembra 2022. godine.

Brown and White Land Animal

Sistemskom deratizacijom biće obuhvaćena gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni, kanal reke Mlave, seoska domaćinstva, centralna deponija, seoska deponija, divlje deponije, šahtovi fekalnih kanalizacija, gradska groblja, seoska groblja.

Akcija sprovođenja deratizacije je besplatna, a na građane se apeluje da omoguće nesmetan rad ekipama zavoda za DDD „VISAN“.