Od 21. oktobra do 4. novembra biće sprovedena sistemska deratizacija na teritoriji grada Požarevca. Deratizaciju će sprovesti Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Visan“ iz Beograda.

Pixabay

Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćeno: gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni, kanal reke Mlave, seoska domaćinstva, centralna deponija, seoska deponija, divlje deponije, šahtovi fekalnih kanalizacija, gradska i seoska groblja.

Iz gradske uprave napominju da je sprovođenje sistematske deratizacije besplatno.

U cilju uspešnosti akcije sistematske deratizacije  neophodno je da i sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu.

Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda za DDD „Visan“ i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije sve neophodne informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 064/8187047 Mirjana Stefanović.

Izvor: Grad Požarevac