Vasilij Kandinski je bio ruski slikar i grafičar.

Vikipedija

Vasilij Kandinski je rođen u Moskvi, 04. decembra 1866. godine, ali je najveći deo života proveo uNemačkoj i Francuskoj. Slikarstvom je počeo da se bavi kasno. Već je bio naputu uspešne karijere univerzitetskog nastavnika nakon završenog pravnog iekonomskog fakulteta, kada je, sa 29 godina, odlučio da studira slikarstvo u Minhenu. Svoju ličnu estetiku definisao je već na samom početku karijere, kroz delovanje grupe „Plavi jahač“, čiji je bio predvodnik. Kandinskom se pripisuje prva potpuno apstraktna slika, zapravo jedan akvarel urađen 1910. godine, koji je slikar nazvao „Improvizacija“. On je verovao da je apstrakcija likovni jezik budućnosti, da ona ima moć da saopšti istine o ljudskom duhukoje tradicionalna figurativna umetnost nikada nije mogla. Pored slikanja, Kandinski se bavio i pisanjem pesama, drama, čak i muzike. U Rusiji je organizovao i osnovao preko dvadeset muzeja, a 1921. godine i Akademiju nauka i umetnosti.

Izvor: RTS