Dragutin Gostuški je bio kompozitor, muzikolog, istoričar umetnosti, estetičar i publicista.

Dragutin Gostuški je rođen u Beogradu, 03. januara 1923. godine. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, a kompoziciju i dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Sa Temom „Umetnosti u evoluciji stilova“ na Filozofskom fakultetu stekao je zvanje doktora estetike.

Od 1953.godine do penzionisanja radio je na Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. U svojim muzičkim delima Gostuški nije usvajao izražajna sredstva ekstremno modernih pravaca, već je nastojao da savremeni izraz svojih kompozicija spoji sa elementima tradicije nacionalne muzike.

Poznata je njegova simfonijska poema „Beograd“,“Concerto accelerato“ za violinu i orkestar i balet „Remi“. Komponovao je i čitav niz klavirskih dela, horskih i solo – pesama.

U svojim pisanim radovima Gostuški se pretežno služio komparativnim metodom analize estetičkih problema, svestrano i originalno osvetljavajući umetničke fenomene. Pisac komparativne istorije umetnosti „Vreme umetnosti“, zbirke eseja „Umetnost u nedostatku dokaza“, Gostuški je bio dugogodišnji kritičar NIN-a i „Politike“, poznat po oštrom peru.

Preminuo je u Beogradu, 21. septembra 1998. godine.

Izvor: RTS