Saopštenje Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Požarevac prenosimo u celosti.

Za dotacije nevladinim organizacijama i raznim udruženjima građana u budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu planirano je 47.500.000 dinara. U prethodne tri godine za ove svrhe opredeljeno je 122.750.000 dinara.

Nevladine organizacije i udruženja građana od javnog interesa za grad Požarevac čiji se programi i projekti finansiraju iz gradskog budžeta trebalo bi da imaju vidljive, jasno merljive efekte i trebalo bi da utiču na veći broj građana. Delovanje civilnog sektora treba da doprinese pre svega jačanju demokratskih procesa i društvenog prosperiteta, što ovde najčešće nije slučaj. Postoji veliki broj organizacija i udruženja od kojih su mnoga skroz nepoznata široj javnosti, a koja svoje projekte finansiraju iz gradske kase, i to bez jasnih mehanizama kontrole i evaluacije, dok niko nije sasvim siguran šta građani Požarevca imaju od toga.

Državna revizorska institucija koja je vršila kontrolu ovih rashoda imala je primedbe na vrednovanje predloga projekata pri samom izboru, a zbog nepostojanja jasno definisanih merila za rangiranje učesnika na konkursu, zatim što nisu definisani istrumenti obezbeđenja u slučaju nenamenskog trošenja sredstava i nerealizacije projekata, kao i na to što nije sproveden monitornig u toku realizacije. Ovakvo postupanje u raspolaganju sredstvima svih građana Požarevca u najmanju ruku je neodgovorno i otvara mogućnost za razne mahinacije i koruptivne radnje.

Otuda zahtevamo od gradonačelnika i gradskih vlasti da jasno definišu kriterijume na osnovu kojih se dodeljuju sredstva, da redovno objavljuju koje su organizacije i udruženja dobila sredstva i za koje projekte, a kao najvažnije da preciziraju načine na koje se može utvrditi koji su efekti ovih dotacija, ko je zadužen da prati njihovu realizaciju i da o tome redovno obaveštavaju javnost.

GO SSP Požarevac u svom Planu za Požarevac postavio je kao neprikosnoven princip transparentnosti u trošenju javnih sredstava i oko takvih pitanja neće biti nikakvih kompromisa. Javnost u radu, a naročito pri raspolaganju novcem građana je najsigurnija zaštita i brana raznim zloupotrebama i korupciji.