Пореска управа подсећа обвезнике који су остварили право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса да рок за уплату треће рате истиче 12. априла.

Pixabay

Право на одлагање плаћања обвезници су стекли у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса ради ублажавања економских последица насталих услед болести ковид 19.

Привредни субјект који не измири рату у прописаном року губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања и целокупни преостали порески дуг доспева даном губитка права на одлагање плаћања, упозорава Пореска управа.

За додатне информације порески обвезници могу се обратити Контакт-центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700 007 и 011-33 10 111, или се непосредно информисати на шалтерима „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије, наводи се у саопштењу.

Извор: б92