Председница Скупштине опптине Мало Црниће Горанка Стевић дана, 12. маја 2021. године, донела је одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Мало Црниће за 27. јун 2021. године.

Foto: RTV Biser

Избори ће бити одржани у свих 19 месних заједница општине Мало Црниће.

Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице потребно је да подржи најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју те месне заједнице и са бирачким правом на том подручју.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику општине Мало Црниће.