Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je danas Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Srbiji, za koji je ove godine izdvojeno 500 miliona dinara.

Podnosioci prijave mogu biti mladi bračni i vanbračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do 45 godina života, a maksimalan iznos sredstava predviđen za kupovinu kuće sa okućnicom iznosiće 1,2 miliona dinara.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić istakao je da će se ove godine, za razliku od prethodne, zahtevi rešavati sukcesivno i da će se oko 500 porodica zbrinuti na ovaj način.

– Novina je i da sredstva uplaćujemo lokalnoj samoupravi, koja onda, u prisustvu onoga kome su sredstva dodeljena, direktno vrši transfer prodavcu kuće. Imovina kuće se knjiži na onoga kome su odobrena sredstva – objasnio je Krkobabić i dodao da očekuje da će se ovaj posao završiti za mesec-dva i da će nakon toga nova vlada podržati predlog.

Predsednik Akademijskog odbora za selo akademik Dragan Škorić ocenio je da je ovo istorijski momenat povratka ljudi iz gradova u sela, posebno mladih koji treba da zasnuju svoj život.

Želja nam je da pomognemo da naša sela ponovo žive, a da mi koji se bavimo naukom i strukom pomognemo svima koji žele da se aktiviraju, istakao je Škorić i dodao da se kroz ovaj program aktiviraju i zapušteni resursi na selu.

Agroekonomista Milan Prostran naglasio je da ovo postaje dugoročan projekat koji treba da vrati mlade u selo i da im pomogne da ekonomski tamo opstanu, ali i da je za državu važno da se zapušteni resursi u privredi bolje koriste.

On je poručio da na ovom projektu treba istrajati i da buduće vlade moraju da rade na njemu desetak do petnaest godina kako bi se ovi resursi koristili.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosiocu prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Seoska kuća može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta u Srbiji, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Prethodne godine je za ovaj program iz budžeta izdvojeno 686,5 miliona dinara i kupljena je 651 kuća sa okućnicom u 100 lokalnih samouprava, a prosek godina dobitnika kuća bio je 30 godina, preneo je sajt Vlade Srbije.