Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Malo Crniće, što podrazumeva zamenu spoljnih prozora i vrata, nabavku i instalaciju kotlova, nabavku i ugradnju t0plotnih pumpi i nabavku i ugradnju solarnih kolektora.

Foto: RTV Biser

Građani mogu podneti prijave Opštini Malo Crniće najkasnije do 26. septembra 2022- godine.

Javni konkurs i prijavni obrasci dostupni su u pisarnici Opštine Malo Crniće i na internet stranici www.opstinamalocrnice.rs