Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglašava Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap“.

serbia.com

 

Rani Javni uvid održaće se  u trajanju od 15 dana, od 19. novembra do 3. decembra tekuće godine na  internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja  i  jedinica  lokalne  samouprave  u  obuhvatu  planskog  dokumenta,  odnosno  u zgradama  skupština  opština Golubac,  Kladovo, Majdanpek i Negotin.

Ministarstvo  nadležno za poslove  prostornog planiranja,  kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni  uvid u cilju upoznavanja javnosti  sa opštim ciljevima i svrhom  izrade plana,  mogućim rešenjima za razvoj  prostorne  celine, očekivanim efektima planiranja  i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno  planiranje i urbanizam,  Nemanjina 22-26,  11000  Beograd, u toku  trajanja  ranog  javnog  uvida,  zaključno  3. decembra  2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih  lica  koje  evidentira nosilac izrade  predmetnog  prostornog  plana  mogu  uticati na planska rešenja.

Autor: RTV Biser