У организацији Етнолошко – антрополошког друштва Србије и Народног музеја у Пожаревцу 27. августа 2021. године у Свечаном салону Скупштине града Пожаревца одржана је интерактивна радионица под називом „Ширење знања, вештина и искустава у очувању нематеријалног културног наслеђа у примени UNESCO -ве конвенције о заштити нематеријалног наслеђа ка локалним институцијама и заједницама“.

Foto: GSU

Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције у мају 2010. године Република Србија је започела њену имплементацију формирањем мреже стручних тела и усвајањем прописа који обезбеђују заштиту нематеријалног културног наслеђа на својој територији.

Национални комитет за заштиту нематеријалног културног наслеђа формиран је 2012. године као стручно тело Министарства културе и информисања, а међу основним задацима Комитета је усвајање предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, као и предлога којима Србија кандидује елементе за упис на листе Унеска. Комисија за упис елемената у Национални регистар задужена је за оцењивање предлога за упис у Национални регистар наслеђа и њихово прослеђивање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе.

Говорећи о значају културе једног народа радионицу је свечано отворила Марија Влајовић, помоћник градоначелника за туризам. У раду радионице учествовали су Небојша Брадић, редитељ, Светлана Спајић, извођач традиционалних песама, др Милош Матић, председник Комисије за упис елемената на Националну листу нематеријалног наслеђа Србије, Данијела Филиповић из Центра за нкн Етнографског музеја, др Марко Стојановић из Етнографског музеја и Даница Ђокић, музејски саветник, етнолог Народног музеја у Пожаревцу.

Свечани део отварања радионице употпунила је женска певачка група Градског ансамбла народних игара и песама Пожаревац –  „ГАНИП“.

Izvor: GSU