Portal otvorenih podataka na kome se nalaze podaci iz Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP), a koji na jednom mestu objedinjuje sve informacije o ustanovama i zaposlenima unutar obrazovnog sistema naše zemlje, kao i o učenicima i studentima, pušten je u rad u prisustvu predsednica Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, prvog poptredsenika Vlade Srbije i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružić i direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihaila Jovanovića.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je rekao da digitazlizacija nije samo tehničko-tehnološki, već društveni proces koji štedi vreme, resurse, sredstva i upravu čini uslužnom i pravim servisom građana.

Kada je obrazovanje u pitanju, Jedinstveni informacioni sistem prosvete predstavlja osnovu za modernizaciju upravljanja. On omogućava donošenje odluka na osnovu relevantnih informacija, racionalizaciju finansiranja i smanjenje administrativnog opterećenja svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja“, rekao je ministar.

Ružić je istakao da ovaj sistem omogućava i veću transparentnost.

Portal otvorenih podataka je zapravo „izlog“ Jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Svaki građanin, istraživač, novinar, bilo ko, moćiće vrlo jednostavno da pretražuje podatke i izvlači statistike o obrazovanom sistemu. S druge strane, roditeljima će biti dostupne informacije o školama pojedinačno – o jezicima koji se izučavaju, obrazovnim profilima koje nude, što će im značiti u onim važnim životnim odlukama kao što su upis u osnovne i srednje škole“.

Predsednica Vlade Ana Brnabić, ministar Branko Ružić i direktor Kancelarije za ITEU Mihailo Jovanović (FOTO Slobodan Miljević)

Ministar je naglasio da je sistem bezbedan i da ne ne prati učenike pojedinačno.

Niko ko pristupi ovom sistemu neće moći da vidi podatke o pojedinačnom učeniku. Ovaj sistem pruža zbirne podatke i statistike na nivou sistema i osnovne informacije o školama i njihovoj ponudi“.

Ministar je zahvalio ustanovama obrazovanja, koje imaju zakonsku obavezu da vode evidencije i koje su uradile veliki posao u prethodnom period unoseći podatke u ovaj sistem i dodao da je Ministarstvo obezbedilo obezbedilo obuke za sve škole, potrebnu podršku u školskim upravama i utvrdilo kanale komunikacije za sva pitanja obrazovnih ustanova.

Premijerka Ana Brnabić je rekla da je 2019. godine počelo da se radi na JISP-u i istakla da je taj sistem najbolja i najvažnija reforma u našem obrazovnom sistemu u poslednjih nekoliko decenija.

Navela je da on uključuje sve aspekte prosvete – broj učenika, zaposlenih, školskih objekata, šta sve ti objekti sadrže, iz kojih škola učenici idu na dalje školovanje, da li se upisuju u gimnazije ili srednje stručne škole, da li i u kolikom procentu napuštaju školovanje, da li se nakon srednjih škola upisuju na visokoškolske ustanove ili odmah idu na tržište rada i ako idu koliko čekaju na posao, da li se zapošljavaju u sektoru za koji su i učili, kolika im je prosečna prva plata…

Brnabić je rekla da je JISP povezan i sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i dodala da se na taj način po prvi put dobija veza između prosvete i obrazovnog sistema i privrede.

Ona je objasnila da će statistički podaci koji su rezultat povezivanja sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja pomoći Vladi da ubuduće donosi odluke u vezi sistema obrazovanja na osnovu preciznih pokazatelja, a deci i mladima će omogućiti da svoju budućnost, obrazovanje i izbor profesije biraju na osnovu jasnih informacija o tome šta mogu da očekuju nakon završetka određenog programa.

Uvođenje Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, predstavlja najvažniji projekat u oblasti digitalizacije obrazovanja jer pruža osnov za sprovođenje najznačajnijih reformi u ovom sektoru. JISP omogućava uvid u proces i kvalitet obrazovanja praćenjem svih podataka u okviru obrazovnog sistema. Na specijalizovanom Portalu otvorenih podataka na kojem se nalaze podaci iz JISP-a, objavljeni su i svi podaci o ustanovama zakonom predviđeni da budu javni. Svaki građanin može da ima uvid u pojedinačne škole u Srbiji, njihove infrastrukturne kapacitete, broj zaposlenih, broj grupa, odeljenja, učenika, studenata, nastavne planove i programe, itd.